ติดต่อสอบถาม โทร : 098-2942971 หรือ Line ID: 0982942971
E-mail: anotomi16@gmail.com
----------------------------------------------
รับเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น MCS-51, PIC, ARM, AVR, Arduino ฯลฯ

รับเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบฐานข้อมูล, ควบคุมฮาร์ดแวร์ผ่านคอมพิวเตอร์, โปรแกรมทำงานบนระบบเครือข่าย, ระบบ Image Processing, ฯลฯ ด้วยภาษา VB6, VB.NET, C#.NET, JAVA, C++

รับเขียนเว็บแอพลิเคชั่นระบบควบคุมต่างๆ เช่น ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์, บริหารระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รับออกแบบแผงวงจร (PCB) ทั้งหน้าเดียว และสองหน้า

รับออกแบบวงจรไอซี Digital ด้วย FPGA และ CPLD

รับทำโปรเจค ป้ายไฟวิ่ง LED , LED Dot Matrix , LED Strip , RGB Full Color ตามความต้องการ สามารถควบคุมผ่าน Web Brower และ Android

รับออกแบบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทุกรูปแบบ

รับเขียนโปรแกรม Arduino +VGA Display เครื่องบอกเวลา แสดงผลทาง VGA ด้วย Arduino

รับทำโปรเจค ไมโครคอนโทรลเลอร์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ By ElecProject

รับทำโปรเจค เขียนโปรแกรม โปรเจค


เว็บบอร์ด

Q013797 
 10/27/2014 6:56:52 PM

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน

 Raspberry Pi ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่าน เว็บไซต์
Raspberry Pi ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่าน เว็บไซต์

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

ตู้ล็อคเกอร์ เปิดประตูด้วย รหัส 3 หลัก
ตู้ล็อคเกอร์ เปิดประตูด้วย รหัส 3 หลัก

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

การเปิด-ปิดไฟ หรี่ไฟ ด้วย RaspBerry Pi
การเปิด-ปิดไฟ หรี่ไฟ ด้วย RaspBerry Pi

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Watt Meter 3 ตัว
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Watt Meter 3 ตัว

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 Channel ผ่าน Web Brower with RaspBerry Pi
ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 Channel ผ่าน Web Brower with RaspBerry Pi

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

แบบจำลองส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย Solidstate tesla coil
แบบจำลองส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย Solidstate tesla coil

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

ระบบควบคุมโซล่าเซลล์ตามแสงอาทิตย์
ระบบควบคุมโซล่าเซลล์ตามแสงอาทิตย์

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

เครื่องชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรี­ยญด้วยระบบโซล่าเซลล์
เครื่องชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรี­ยญด้วยระบบโซล่าเซลล์

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

ระบบลานจอดรถ นับรถเข้า-ออก ด้วยระบบ RFID ควบคุมผ่าน Android
ระบบลานจอดรถ นับรถเข้า-ออก ด้วยระบบ RFID ควบคุมผ่าน Android

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

แบบจำลองการทำงานของลิฟท์ 2 ตัว 4 ชั้น
แบบจำลองการทำงานของลิฟท์ 2 ตัว 4 ชั้น

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

เครื่องแจ้งเตือนด้วยระบบ SMS
เครื่องแจ้งเตือนด้วยระบบ SMS

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

แบบจำลองเครื่องคัดแยกวัตถุบนสายพานลำเลียงด้วยระบบ Image Processing
แบบจำลองเครื่องคัดแยกวัตถุบนสายพานลำเลียงด้วยระบบ Image Processing

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

รับทำโปรเจค ไมโครคอนโทรลเลอร์ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และTablet
รับทำโปรเจค ไมโครคอนโทรลเลอร์ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และTablet

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

รับทำโปรเจค ไมโครคอนโทรลเลอร์ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และTablet
รับทำโปรเจค ไมโครคอนโทรลเลอร์ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และTablet

ตัวอย่างโปรเจค และ VDO อธิบายการทำงาน »

Copyright © www.elecproject.com  2018